ของเล่นเด็ก

การเลือกของเล่น ควรเลือกจากอะไรบ้าง ?

                 เคยมีคำกล่าวไว้ว่า “การเล่น คืองานของเด็ก” เพื่อให้เด็ก นั้นเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีศักยภาพ ที่ดี นั้นการเริ่มต้นทุกอย่างนั้นคือ “การเล่น” ซึ่งตั้งแต่อดีต ตั้งแต่เป็นทารก การเล่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นในบทความนี้เราจึงอยากจะขอนำเสนอ การเลือกของเล่นอย่างไรเห้เหมาะสมกับลูกน้อย ควรเลือกของเล่นแบบไหน ที่จะทำให้เขามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ลองมาดูกันครับ เลือกของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ                  ในส่วนของของเล่นนั้นเราควรเลือกของเล่นที่มีการเสริมสร้างพัฒนาการ นั้นเราควรเลือกการเล่นที่มีการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้สำหรับเด็ก ๆ  เช่น เสริมสร้างพัฒนาการการคิด เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งของเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้น และ ได้เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่อันตราย และ ปลอดภัย                  หนึ่งในการเลือก ของเล่นเด็ก ที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของ “ความปลอดภัย” โดยให้เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยเช่นกัน เช่น ของเล่นเด็กที่เราจะซื้อนั้นมีขนาดที่ใหญ่ไปหรือไม่  หรือ  มีมุมแหลมคมหรือไม่ เพราะถ้าหากเกิดทำอันตรายต่อเด็กขึ้นมานอกจากจะหายยากแล้ว  อาจจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นด้วยนะครับ เหมาะสมกับวัย                  อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของความเหมาะสมกับวัย เช่น เด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน …

การเลือกของเล่น ควรเลือกจากอะไรบ้าง ? Read More »