ตู้ MDB

หลักการรักษา ตู้ MDB ที่อุตสาหกรรมควรรู้ 

ระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นหลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ มีความซับซ้อนอย่างมากด้วยเช่นกัน  โดยศูนย์กลางของระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในอุตสาหกรรมนั้น จะมาจากตู้ MDB เป็นอีกหนึ่งในสิ่งสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ หลักการรักษตู้ MDB ให้พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ตู้ MDB นั้นเอง   สังเกตไฟสถาณะต่าง ๆ   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ไฟสถาณะ” ต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก  เพราะว่าไฟสถาณะต่าง ๆ นั้นจะบ่งบอกถึงสถาณะในการใช้งาน ต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากว่าไฟสถาณะต่าง ๆ นั้นมีการทำงานที่ผิดพลาดนั้นอาจจะทำให้เกิดความอันตรายต่อการใช้งาน และ รวมทั้งอาจจะไม่เกิดความปอดลภัยต่อพนักงานในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของไฟสถาณะต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ที่เรานั้นจะต้องสังเกตในการใช้งาน  การใช้งานของทางเดินสายไฟต่าง ๆ   ทางเดินสายไฟต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าหากว่าไม่มีการตรวจสอบการเดินสายไฟนั้นอาจจะทำให้รางสายไฟนั้นเกิดการชำรุด ได้ และ อาจจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของการใช้งาน และ เรื่องของระบบทางเดินสายไฟนั้นมีความสำคัญอย่างมาก  และ เรานั้นควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนในการใช้งานด้วยเช่นกัน  เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรม   ทุกระบบต้องการไฟฟ้า ดังนั้นระบบที่มีความอันตรายจะต้องระมัดรวังเป็นพิเศษ  …

หลักการรักษา ตู้ MDB ที่อุตสาหกรรมควรรู้  Read More »