ตอบโจทย์ ส่งข้อความจำนวนมาก ด้วยเว็บส่ง sms

หากคุณคือธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการจะกระตุ้นยอดขาย สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดี รักษาฐานลูกค้า ตลอดจนขยายฐานลูกค้าออกไปให้กลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น การสื่อสารคือสิ่งสำคัญมาก แต่ปัญหาคือจะทำอย่างไรเพื่อให้สารเหล่านี้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ใช้เวลาไม่นาน หลายๆ ธุรกิจเลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่นั่นอาจไม่ใช่ช่องทางที่รวดเร็วที่สุด เรากำลังพูดถึงเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือ sms นั่นเอง แต่การส่ง sms สำหรับธุรกิจ แน่นอนว่าจำเป็นต้องส่งข้อความจำนวนมาก ยิ่งมีลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ต้องกระจายข่าวสารให้มากเท่านั้น เว็บส่ง sms จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยเฉพาะ อันดับแรกต้องขออธิบายก่อนว่าการส่ง sms สามารถทำได้ 2 ช่องทาง โดยช่องทางแรกคือการพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งและส่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง วิธีนี้เชื่อว่าเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะมีการใช้งานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนช่องทางที่สองคือการส่ง sms ผ่านเว็บ ซึ่งวิธีนี้สามารถจัดการระบบส่งแค่ครั้งเดียวแต่ส่งข้อความได้จำนวนมาก ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข้อความอวยพรวันเกิดสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อความแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งสินค้า ฯลฯ การส่งข้อความผ่านเว็บจึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจหรือองค์กรได้เป็นอย่างดี และไม่เพียงแต่ใช้ในการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าเท่านั้น บางองค์กรนำระบบส่งข้อความผ่านเว็บ หรือเรียกว่า bulk sms มาใช้สื่อสารกันภายในองค์กร …

ตอบโจทย์ ส่งข้อความจำนวนมาก ด้วยเว็บส่ง sms Read More »