อบรมโรยตัว

เข้ารับการอบรมโรยตัว ดีไหม ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ทำไมต้องมีการอบรมโรยตัว เพราะงานโรยตัวไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซม งานต่อเติมหรืองานทำความสะอาด ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะการโรยตัวที่ดีและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นระดับหนึ่งเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือพลัดตกลงมาจากที่สูง ก็อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตได้หรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นพิการ 

สำหรับองค์กรต่างๆ หรือกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่ต้องการเพิ่มทักษะการโรยตัว การอบรมโรยตัวคือทางเลือกที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทักษะแต่ยังจะได้เรียนรู้จนทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตระหนักถึงการไม่ประมาทในการทำงานและเรียนรู้เกี่ยวกับสาระต่างๆ ที่มีความสำคัญในงานโรยตัวทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานโรยตัวสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ หากผ่านการฝึกอบรมมาก่อน 

หลักสูตรอบรมโรยตัว 

ในปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมโรยตัวหลายแห่งที่ให้บริการฝึกอบรม โดยวิทยากรและทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ผู้เข้ารับการอบรมโรยตัวเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการทำงานหรือประยุกต์ในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม หลักสูตรอบรมโรยตัวด้วยระบบเชือกจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหรือมีมาตรฐานสากลรองรับ อย่างเช่น มาตรฐาน ANSI OSHA และ IRATA หลักสูตรอบรมโรยตัวประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โรยตัวในการทำงานบนที่สูงต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์การตรวจสอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องและที่สำคัญคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการโรยตัวด้วยระบบเชือกสองเส้น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในงานโรยตัว

นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมโรยตัวก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่ที่ตนเองที่ต้องรับผิดชอบในงานโรยตัว การควบคุมความเสี่ยงการยับยั้งการพลัดตกจากที่สูงการบริหารจัดการและการเขียนแผนฉุกเฉินในการทำงานบนที่สูงการประยุกต์การทำงานบนที่สูง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมจนนำไปสู่ความปลอดภัย ตลอดจนได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการกู้ภัยด้วย 

หลังจากผ่านการอบรมโรยตัวแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ผ่านหลักสูตรการโรยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสมัครเข้าอบรมโรยตัว ก็ต้องเลือกศูนย์ฝึกอบรมที่เชื่อถือได้ได้รับอนุญาต อย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรฐาน iso 9001 รองรับ เลือกศูนย์ฝึกอบรมที่มีทั้งหลักสูตร in House และหลักสูตร Public หรือเป็นศูนย์ฝึกอบรมโรยตัวที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง 

Scroll to Top