Society

เครื่องแยกแก้ว

เครื่องแยกแก้ว คัดขนาดผงแก้ว ร่อนแก้ว คืออะไร ดีอย่างไร

เครื่องแยกแก้ว คัดขนาดผงแก้ว ร่อนแก้ว เครื่องจักรที่มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมแก้ว  ผลิตภัณฑ์จากแก้ว มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร กระบวนการผลิตต้องมีความละเอียดอ่อนมาก หนึ่งในขั้นตอนสำคัญ คือ การคัดคุณภาพวัตถุดิบและการผสมวัตถุดิบให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ผลิตมักเจอปัญหาขนาดที่ไม่สม่ำเสมอและความไม่บริสุทธิ์ของวัตถุดิบ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแก้วจำเป็นต้องคัดขนาดของวัตถุดิบให้มีอนุภาคเท่าๆ กัน รวมถึงการกรองวัตถุดิบ เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเจือปน รวมถึงเศษหินต่างๆ ก่อนที่จะผสมวัตถุดิบตามสัดส่วนและป้อนเข้าสู่เตาหลอม ให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระจกตกแต่ง ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องพึ่งพานวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ อย่างเครื่องแยกแก้ว ร่อนแก้ว คัดขนาดผงแก้ว มีทั้ง…   เครื่องแยกขนาดระบบสั่น เครื่องจักรที่ใช้สำหรับร่อนกรอง ใช้ประโยชน์สำหรับคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาด เป็นเครื่องแยกแก้วที่ทันสมัย เหมาะกับอุตสาหกรรมแปรรูป ช่วยให้ประหยัดและคุ้มค่า น่าลงทุน เครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินการคัดขนาดให้มีความแม่นยำ เครื่องแยกขนาดระบบสั่น ที่ดี มีคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างที่แข็งแกร่ง มีความทนทานสูง ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม พื้นผิวเรียบ มอเตอร์แรงสั่นสะเทือนกำลังสูง ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนมุมนำตามความต้องการได้ …

เครื่องแยกแก้ว คัดขนาดผงแก้ว ร่อนแก้ว คืออะไร ดีอย่างไร Read More »

การเข้าสังคม

ทักษะการปรับเข้าสังคมที่ควรรู้

การเข้าสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์เราที่เป็นสัตว์สังคม คนเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นการปรับตัวเข้าสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตของคนเรา ซึ่งทักษะการปรับเข้าหาสังคมให้เราและผู้อื่นนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้งต่อกัน สบายใจกันทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ควรทำการเรียนรู้เอาไว้ โดยการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเองมี 2 ส่วนที่สำคัญด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่อยู่ภายในจิตใจ โดยเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และอีกหนึ่งคือส่วนที่ปรากฏภายนอกที่เรียกว่า ทักษะการเข้าสังคม นั่นเอง          โดยการเสริมสร้างความมั่นใจเริ่มมาจากการที่คุณรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง สามารถหาข้อดีและข้อด้อยของตนเองได้ รู้ถึงความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง รู้ถึงเกณฑ์บางอย่างที่มีข้อจำกัดว่าตนเองสามารถทำได้ดีหรือไม่ดี คิดถึงสิ่งต่าง ๆ โดยยึดหลักของเหตุผลและความเหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งจะทำให้เกิดความ มั่นใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้การยอมรับ นอกจากนี้ควรฝึกฝนทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง เมื่อคุณได้พึ่งตัวเองบ่อย ๆ ก็จะทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น ทำความเข้าใจว่าต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา ให้ยอมรับคำตำหนิติเตียนที่อาจจะทำให้คุณเสียความมั่นใจไปบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องไม่ท้อถอย กลับกันคือต้องพยายามป้องกันแก้ไขไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการเสริมสร้างความมั่นใจต้องอาศัยเวลา หากต้องการมีความมั่นใจเรื่องใดก็ต้องทำเรื่องนั้นบ่อย ๆ ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นได้  การพัฒนาทักษะทางสังคมนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้มีโอกาสเข้าสังคมบ่อย ๆ ตัวอย่างเช่น การไปงานพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นหรือเข้าร่วมงานเลี้ยงบริษัท เป็นต้น ดังนั้นคุณจึงควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปงานกับเพื่อนหรือคนรู้จักใกล้ชิด แล้วจึงเรียนรู้โดยสังเกตว่าในงานนั้นเริ่มต้นทำความรู้จักหรือทักทายกันอย่างไร มีท่าทีการวางตัวอย่างไร คนทั่วไปเขาแต่งตัวกันอย่างไร มารยาทสังคมที่จำเป็นมีอะไรบ้าง          นอกจากนี้ควรสังเกตเรื่องที่พูดเนื้อหาที่พูดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่คนสนใจ โดยคนที่เริ่มเข้าสังคมทักษะแรกที่คุณสามารถทำได้คือ การฟังด้วยความตั้งใจ พยายามเก็บประสบการณ์  ก็จะทำให้คุณสามารถเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ต่อไป …

ทักษะการปรับเข้าสังคมที่ควรรู้ Read More »

ปัญญาประดิษฐ์

เมื่อ AI เข้ามาสู่ระบบการทำงาน อาชีพไหนจะรุ่ง อาชีพไหนจะร่วง

ปัจจุบันระบบการทำงานและบรรดาอาชีพและธุรกิจต่างๆ กำลังอยู่ในช่วงมีความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจาการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เริ่มมีการใช้ “ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)” หรือที่เรารู้จักกันว่า AI เข้ามาแทนที่แรงงานหรือเหล่าพนักงานที่อยู่ในสายงานอาชีพต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ามีพนักงานหรือแรงงานจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่อยู่ในความเสี่ยงของการตกงานหรือถูกเลิกจ้างเนื่องจากการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทำงานที่บางขั้นตอนจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนหรือความต่อเนื่องได้ทนทานกว่ากำลังมนุษย์ อีกนัยหนึ่งในมุมของผู้ประกอบการก็ย่อมมองว่าการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานนั้นเป็นการลดต้นทุนรายจ่ายค่าตอบแทนและค่าสวัสดิการรวมถึงความเสี่ยงได้ดีกว่าด้วยเช่นกัน           หากมองที่ตัวบุคคลจะพบว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงคืออาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านบริการ เช่น พนักงานบัญชี พนักงานการเงินประจำสาขาต่างๆของธนาคาร ซึ่งมีความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างเนื่องจากทางบริษัทสามนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าได้ เช่น ระบบ Mobile Banking ที่มี Application ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ขระที่อาชีพพนักงานประจำห้างสรรพสินค้าตามแผนกสินค้า (Trading) ต่างๆ, ซุปเปอร์มาเก็ตหรือมินิมาร์ตเองก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า E-commerce โดยที่เราจะสังเกตได้ว่าบางซุปเปอร์มาเก็ตเริ่มมีช่องชำระสินค้าด้วยตนเองแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความนิยมในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าลดลง แต่หันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์มากขึ้น โดยที่สามารถชำระเงินง่ายและมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ประกอบกับมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจลูกค้าไม่น้อยไปกว่าโปรโมชั่นของทางห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียว ตรงกันข้ามกับคนที่ทำธรุกิจร้านอาหาร ก็มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นเพราะว่าความนิยมในการสั่งอาหารผ่าน Application กำลังเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับอาชีพทางด้านจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านการให้คำปรึกษา (Consult) และอาชีพที่เกี่ยวกับการสร้างผลงานด้วยความสร้างสรรค์ (Creative) กล่าวคือ เนื่องจากข้อจำกัดของหุ่นยนต์ ทำให้ปัญหาของมนุษย์ยังคงต้องใช้คนในการให้คำปรึกษา เช่น โค้ชหรือเทรนเนอร์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หรืออาชีพที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ส่วนอาชีพที่เกี่ยวกับ Creative ทั้งด้านบริการและผลิตภัณฑ์ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนอาชีพทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ …

เมื่อ AI เข้ามาสู่ระบบการทำงาน อาชีพไหนจะรุ่ง อาชีพไหนจะร่วง Read More »

การหางาน

Do and Don’t ในการหางานทำ

หลาย ๆ คนคงกำลังง่วนอยู่กับการหางานใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่ คนตกงาน หรือ คนที่กำลังย้ายงาน เพราะการหางานแต่ละครั้งนั้นต้องเตรียมตัว และ วางแผนหลายเรื่อง ไม่ว่าตะเป็นเรื่องเอกสาร หรือ เรื่องภาพลักษณ์ของเรา วันนนี้เราจึงนำเคล็ดลัพธ์การหางานทำ สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ ในการหางานมาฝากทุกคนกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวหางานให้กับคุณ เอาเป็นว่าอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะ สิ่งที่ควรทำ (Do) •           สร้างโอกาสให้ตัวเอง และ พัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเองในด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน อย่างเช่น การพัฒนาเรื่องภาษา หรือ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หรือ ทักษะอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานในสาขางานของคุณได้ดียิ่งขึ้น เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ อย่าลืมว่าเวลาไม่ควรท่า และ โอกาสไม่เคยคอยใคร นะคะ เพราะฉะนั้นเราควรจะมีความพร้อมอยู่ตลอดเพื่อที่จะไม่พลาดเมื่อโอกาสมาหาเรา  •           เตรียมตัวให้พร้อม หากคุณกำลังหางานทำ คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุก ๆ ด้านตั้งแต่เรื่องเอกสาร เรื่องการแต่งกาย การเตรียมข้อมูลสำหรับสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอื่น ๆ หากคุณสมัครงานกับบริษัทระหว่างประเทศ ที่สำคัญคือ …

Do and Don’t ในการหางานทำ Read More »

Scroll to Top