ของเล่นเด็ก

การเลือกของเล่น ควรเลือกจากอะไรบ้าง ?

                 เคยมีคำกล่าวไว้ว่า “การเล่น คืองานของเด็ก” เพื่อให้เด็ก นั้นเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีศักยภาพ ที่ดี นั้นการเริ่มต้นทุกอย่างนั้นคือ “การเล่น” ซึ่งตั้งแต่อดีต ตั้งแต่เป็นทารก การเล่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นในบทความนี้เราจึงอยากจะขอนำเสนอ การเลือกของเล่นอย่างไรเห้เหมาะสมกับลูกน้อย ควรเลือกของเล่นแบบไหน ที่จะทำให้เขามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ลองมาดูกันครับ

เลือกของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

                 ในส่วนของของเล่นนั้นเราควรเลือกของเล่นที่มีการเสริมสร้างพัฒนาการ นั้นเราควรเลือกการเล่นที่มีการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้สำหรับเด็ก ๆ  เช่น เสริมสร้างพัฒนาการการคิด เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งของเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้น และ ได้เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ไม่อันตราย และ ปลอดภัย

                 หนึ่งในการเลือก ของเล่นเด็ก ที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของ “ความปลอดภัย” โดยให้เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยเช่นกัน เช่น ของเล่นเด็กที่เราจะซื้อนั้นมีขนาดที่ใหญ่ไปหรือไม่  หรือ  มีมุมแหลมคมหรือไม่ เพราะถ้าหากเกิดทำอันตรายต่อเด็กขึ้นมานอกจากจะหายยากแล้ว  อาจจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นด้วยนะครับ

ของเล่นเด็ก

เหมาะสมกับวัย

                 อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของความเหมาะสมกับวัย เช่น เด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ดังนั้นของเล่นสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยนั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยด้วยเช่นกัน วัยทารกแรกเกิดนั้นขอเล่นควรจะมีที่สะดุดตา แต่ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เพราะนั้นอาจจะทำให้เด็กเอาของเล่นเข้าปากจะเป็นอันตรายได้นะครับ

คุณภาพของ ตัวของเล่น

                 ในส่วนของคุณภาพนั้นเราจะต้องเลือกให้ดี โดยให้เราเลือกการซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ โดยให้เราเลือกจากราคาที่เป็นราคากลาง ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปนะครับ เพราะในส่วนของคุณภาพนั้นอยู่ที่มุมมองของเราว่าจะมีคุณภาพดีหรือไม่ดี นั้น ขึ้นอยู่กับว่าของเล่นชิ้นนั้น เล่นแล้ว ได้ประโยชน์อะไรหรือไม่

                 ดังนั้นการเลือกของเล่นนั้น เราไม่ใช่เลือกแค่เพียง ว่า สวย หรือดูแล้ว เท่ห์ แต่เด็กจะต้องได้รับประโยชน์ และ เสริมสร้างการพัฒนาการที่เด็กต้องการ รับรองว่าจะทำให้พัฒนาการของเด็กดีอย่างแน่นอน

Scroll to Top